Privatlivspolitik

Persondatapolitik
for

Villekjærs Biler
Ålandsvej 6 B, 8800 Viborg

CVR: 27610005

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med køb, salg, service, forespørgsel, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Villekjærs Biler.

Når du selv giver personoplysninger til Villekjærs Biler via mail, elektronisk, via hjemmeside, telefon eller direkte accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Villekjærs Bileropfylder køb/salg/service/forespørgsel/opgave på den bedst mulige måde.

Dit lokale Automester værksted er: Villekjærs biler, Ålandsvej 6 B, 8800 Viborg

Villekjærs Biler / AutoMester

Villekjærs biler er en del af AutoMester.

AutoMesters Persondatapolitik findes her https://automester.dk/personoplysninger

Villekjærs Biler ’s ydelser:

 • Dit lokale AutoMester-værksted vil gå meget langt for kunderne. Fra det øjeblik du kommer ind på vores værksted, og til du igen er flot kørende på vej ud i verden – vi hjælper dig hele vejen! Det er nemlig vores mål at skabe flere glade bilister på det danske vejnet.
 • Dit AutoMester-værksted er naturligvis garant for, at de reservedele og det udstyr, der bliver brugt under reparation eller montering, er af topkvalitet. Samtlige leverandører er blevet vurderet med stor omhu, og er udvalgt efter deltaljerede forskrifter. Dermed er du sikker på, at du får kvalitet til den helt rigtige pris hos AutoMester.
 • Her på værkstedet har vi en stab af kompetente medarbejdere, som står på spring for at hjælpe dig hele vejen. Vi er nemlig løbende under uddannelse, så vi hele tiden er opdaterede omkring udviklingen – og så vi dermed bliver endnu bedre til vores arbejde.
 • Så kig ind til os og find ud af, hvor meget AutoMester rent faktisk kan gøre for dig og din bil!

 

Vi passer godt på dine oplysninger!
Villekjærs Biler ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, leverandører og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig

Jesper Villekjær Hansen er indehaver af firmaet Villekjærs Biler og hermed den dataansvarlige for virksomheden. Kontaktoplysninger:

Villekjærs Biler
Ålandsvej 6 B
8800 Viborg
CVR. 27610005
Tlf.: 4093 7709
E-mail: villekjaerbiler@godmail.dk

Villekjærs Biler udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Villekjærs Biler.

Villekjærs Biler indsamler følgende personoplysninger

Kunder

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner
 • Fortrolige personoplysninger.
  • Ved udarbejdelse af slutseddel indgår fortrolige oplysninger.
   Oplysningerne opbevares og slettes iht. Persondataforordningen
  • Kopi af kørekort gemmes ved udlejning og ved prøvekørsel af biler.
   Oplysningerne opbevares og slettes iht. Persondataforordningen

Leverandører

 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

Medarbejdere

 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
  Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Følsomme personoplysninger kun i nødvendige tilfælde indsamles disse

Formål

Villekjærs Biler indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil Villekjærs Biler indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Udførelse af opgaver for kunder
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Villekjærs Biler efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Villekjærs Biler videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

Villekjærs Biler benytter databehandlere til backup og til behandling af løn og økonomi. Disse firmaer behandler udelukkende oplysninger på Villekjærs Biler ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Villekjærs Biler kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Villekjærs Biler gemmer vi din ansøgning elektronisk under rekrutteringsprocessen.

Villekjærs Biler behandler dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Villekjærs Biler vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun ledelsen hos Villekjærs Biler har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Der fremsendes afslag til personer, der ikke måtte komme i betragtning.

Hvis Villekjærs Biler ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen. Herefter slettes oplysningerne.

Sikkerhed

Villekjærs Biler har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Cookies

Cookies håndteres af CookieBot

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)
Villekjærs Biler behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder, leverandører og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retlige krav
 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Villekjærs Biler,
så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil virksomheden slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som virksomheden er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Villekjærs Biler 4 uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

Villekjærs Biler kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Villekjærs Biler ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:


Villekjærs Biler
Ålandsvej 6 B
8800 Viborg

DPO:
Heidi Villekjær Kirkeby
Mobil: 2240 7709
E-mail: Heidi@hvkbogfoering.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk